TOCCATA ON «L’HOMME ARMÉ» М.-А. ХАМЕЛІНА В КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ТА КОНКУРСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТІВ

Ключові слова: постать Марка-Андре Хамеліна, токата, «L’homme armé», фортепіанна творчість, конкурсна діяльність, Van Cliburn International Piano Competition, раціональне та інтуїтивне

Анотація

Метою роботи є визначення шляхів розвитку фортепіанної твор- чості М.-А. Хамеліна на прикладі розгляду та вивчення фортепіанного твору Toccata on «L’homme armé», його історії створення та місця у концертно-виконавській практиці, конкурсній діяльності. Методологія дослідження спирається на застосування історичного, психологічного, філософського, музикознавчого методів аналізу. У статті розгляда- ється фортепіанна творчість сучасного канадського композитора та піаніста ХХІ століття Марка-Андре Хамеліна, його внесок у світову концертно-виконавську практику та конкурсну діяльність на основі фортепіанного твору Toccata on «L’homme armé». Актуальність теми зумовлена відсутністю науково-теоретичних розробок, у яких Toccata on «L’homme armé» презентується як феномен фортепіанного мисте- цтва. Проаналізовано особливості композиторського стилю канадсько- го піаніста М.-А. Хамеліна, внесок фортепіанного твору Toccata on «L’homme armé» у концертно-виконавську практику та історію кон- курсної діяльності піаністів. Наукова новизна полягає у вивченні виконавських особливостей цього фортепіанного твору, з’ясуванні його ролі та місця у сучасній фортепіанній літературі, встановленні концепту- альних зв’язків минулого та сучасності, розкритті категорій раціо- нального та інтуїтивного у контексті еволюції та розвитку концерт- но-виконавського академічного життя суспільства. Висновки. Творча діяльність сучасного канадського піаніста і композитора Марка-Андре Хамеліна є визначним відкриттям та явищем світової музичної спіль- ноти, феноменом у виконавсько-концертній практиці та конкурсній ді- яльності ХХІ століття. Фортепіанна композиція Toccata on «L’homme armé» – нова програмна музика, пронизана єдністю раціонального та інтуїтивного в мистецтві. Творча постать М.-А. Хамеліна є відкрит- тям у сучасному виконавському мистецтві, і конкурсна п’єса Toccata on «L’homme armé», безперечно, є свідченням високохудожнього мисте- цтва піанізму ХХІ століття, де проста французька мелодія вплітаєть- ся і виходить із хаосу та дисонансу.

Посилання

1. Амлен М.-А. Московская филармония. URL: https://meloman.ru/concert/mark-andre-amlen-2020-01-27/ (дата доступа: 17.01.2021).
2. Бондаренко О. Токата в українському фортепіанному мистецтві: генеза та шляхи трансформації жанру: дис … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Харків, 2017. 196 с.
3. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): в 11 томах [ред. вид. П. Лисенко, Є. Радченко, Л. Стоян та ін.]. Том 10, 1979. С. 178.
4. Тимофеев Я. Интервью «Марк-Андре Амлен: «Период разрушения тональности – самый притягательный в истории музыки» (18.12.2016). URL: https://www.classicalmusicnews.ru/interview/marcandre-hamelin-2016/ (access date: 18.01.2021).
5. Bonnie J. Blackburn Masses on Popular Songs and Syllables, in Richard Sherr [ed. The Josquin Companion]. Oxford University Press, 1999.
6. Denis A. Pryer’s article on Dufay in New Oxford Companion to Music. Volume 1: A-J; Volume 2: L-Z. Oxford: OUP, 1983.
7. Fallows D. “L'homme armé”. Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 2004–2007). (subscription access). (extrait).
8. Hamelin M.-A. Toccata on “L’homme armé”. Leipzig, London and New York: C.F. Peters Corporation, 2016. URL: http://www.edition-peters.com/product/toccata-on-lhomme-arme/ep68577?TRE00000/ (access date: 15.01.2021).
9. Kaptainis A. Intuiting the Rational: Marc-André Hamelin’s Toccata on «L’homme armé», 2019. URL: http://xn--urnalai-cxb.lmta.lt/wp-content/uploads/2019/06/MKP-17-Kaptainis.pdf (access date: 17.01.2021).
10. Kaptainis A. Marc-André Hamelin's imposing Toccata takes Texas / Special to the Montreal Gazette Publishing date. June 15, 2017. URL: https://montrealgazette.com/entertainment/marc-andre-hamelinstoccata-takes-texas (access date: 17.01.2021).
11. Lockwood in The New Grove Dictionary of Music and Musicians (quoted by Peter Phillips, in notes to 1989 recording of the two Josquin masses), 1980.
12. Plamenac Dr. Editorial Notes. Johannes Ockeghem. Collected Works. Vol.2. American Musicological Society, 1966. P. 376–383.
13. Planchart A.-E. The Origins and Early History of “L'homme armé”. The Journal of Musicology. Vol. 20, No.3. University of California Press, Summer 2003. Pp. 305–357, 312.
14. Ross A. Extreme Piano – Playing the unplayable. The New Yorker. Condé Nast. Retrieved 22 January 2017 / 18 December 2000 /.
15. Taruskin R. Oxford history of Western Music. Vol.1. Oxford University Press, 2005. P. 485, 498–499.
16. The Pelican History of Music / ed. Robertson & Stevens. Vol. 2, 1963.
17. Toccata on “L’homme armé” by Marc-André Hamelin / VIRTUAL GALA 2020: A Gift of Music to the Community Marc-André Hamelin Program Notes. URL: https://rockportmusic.org/virtual-gala-program-notes/ (access date: 26.01.2021).
18. Woolfe Z. Review: Marc-André Hamelin Connects Past and Present in Kaye Playhouse Recital. New York Times. Retrieved 22 January 2017 / 20 July 2015.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА