ВПЛИВ ЕСТРАДНО-ВОКАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ М. СКОРИКА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЕСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

  • Zoryana Petrivna Ros’ Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника http://orcid.org/0000-0002-5962-2790
  • Iryna Oleksandrivna Polyakova Університет Короля Данила http://orcid.org/0000-0002-8119-9335
Ключові слова: естрадно-вокальне мистецтво, прийоми академічної музики, вокально-естрадні жанри

Анотація

Мета роботи – окреслити сфери впливу естрадно-вокальних творів Мирослава Скорика на розвиток вокально-естрадного мистецтва в Ук- раїні та визначити їх роль у формуванні української пісенної естради. Методологія дослідження визначається комплексним підходом до ви- бору методів. Так, історичний, культурно-мистецький, інтегративний методи передбачали осмислення значення творчого доробку М. Скорика для розвитку сучасної української пісенної естради; теоретичні методи (аналітичний, синтезування, абстрагування, узагальнення інформації) дали змогу виявити й систематизувати інтонаційно-ритмічні, жан- рово-стилістичні й композиційні особливості естрадно-пісенної твор- чості М. Скорика; емпіричний метод (спостереження) дав змогу ок- реслити особливості вокальних композицій митця і визначити їх місце в сучасному українському естрадному мистецтві. Наукова новизна. Усвідомлено значення творчого доробку М. Скорика для розвитку су- часної української пісенної естради; розкрито й систематизовано ін- тонаційно-ритмічні, жанрово-стилістичні й композиційні особливості естрадно-пісенної творчості М. Скорика; визначено напрями їх впливу на розвиток сучасної української естрадної пісні. Композитор започат- кував новий напрям естрадно-пісенної творчості, де поєднав українські інтонації з ритмами джазу, танго, блюзу, халі-галі, твісту, босанови та ін., що панували тоді у світі, але були маловідомі в Україні. Висно- вки. Охарактеризовано стилістичні особливості вокально-естрадних композицій М. Скорика та визначено їх місце в сучасному українському естрадному мистецтві. Композитор поєднує риси естрадно-джазової пісні 60-х років ХХ століття (рок-н-ролу, регтайму, блюзу та ін.) з прийомами академічної музики (складною гармонією, тембровим мис- ленням, різними ускладненнями куплетної форми, інструментальним трактуванням ансамблю (хору), трансформацією академічної форми рондо тощо). Таким чином, синтез академічного й естрадного визначив основні тенденції стильового розвитку вокально-естрадного жанру як професійного мистецтва, що стало запорукою високих художніх ре- зультатів.

Посилання

1. Голинська О. Мирослав Скорик у стилі Jazz. Український інтернет-журнал «Музика». Київ. 25 травня 2018.
2. Драбчук Ю.П. Українська пісенна естрада 50–80-х років. URL: https://revolution.allbest.ru/music/00606482_0.html
3. Кияновська Л.О. Мирослав Скорик: людина і митець. Львів : СПОЛОМ, 2008. 591 с.
4. Кияновська Л.О. Мирослав Скорик: людина і митець ДІАЛОГИ Інтерв’ю з композитором. 23 вересня 2013, URL: http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/5352A53CA9 2339D5C 15.
5. Мозговий М. П Тенденції становлення розвитку української естрадної пісні : автореф. дис. … канд. мист. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури»; Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2007. 24 с.
6. Олійник Л. Мирослав Скорик: «Моя професія – створювати мелодії». URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/miroslav-skorikmoya-profesiya-stvoryu vati-melodiyi
7. Романко В. Творчість Мирослава Скорика і джаз. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Мирослав Скорик. Вип. 10. Київ : НМАУ, 2000. С. 48–53.
8. Stas Nevmerzhytskyi. Контекст і підтекст музики Мирослава Скорика. URL: https://theclaquers.com/posts/3722
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА