ВІРТУАЛЬНИЙ ХОР: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)

  • Oksana Valeriivna Sukhetska Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-2425-4745
Ключові слова: сучасна хорова творчість, віртуальний хор, вірту- альний проєкт, Кінцуґі

Анотація

Метою роботи є дослідження явища віртуального хору та алго- ритму його практичної реалізації на матеріалі шостого віртуального хору Еріка Вітакера «Sing Gently» і віртуальних проєктів, реалізованих народним аматорським колективом профспілок України «Молодіжний камерний хор» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Завдання роботи – відобразити детальний опис механізму створен- ня віртуального артефакту та викласти його у покрокових завданнях, які можуть становити орієнтовний план дій для майбутнього учасника будь-якого хорового віртуального проєкту; визначити необхідне мате- ріально-технічне забезпечення хориста для участі у таких проєктах; окреслити основні етапи роботи, включаючи характеристику виявле- них шляхом спостереження та експерименту труднощів та шляхів їх подолання; здійснити порівняльний аналіз методів реалізації віртуаль- них проєктів Еріка Вітакера, Олени Слободиської, Юлії Пучко-Колес- ник, Рубена Толмачова і Оксани Сухецької (автора статті). Методологія дослідження спирається на системно-аналітичні та емпіричні методи. Наукова новизна. Обґрунтовується доцільність створення та твор- чої реалізації віртуального хору як новітнього вектора розвитку су- часної хорової творчості; виявлена та проаналізована специфіка ви- конавської та суто диригентської діяльності в означеному форматі; визначені та обґрунтовані практично-методичні шляхи роботи над віртуальним хоровим твором (на прикладі шостого віртуального хору Еріка Вітакера «Sing Gently»). Висновки. Створення віртуального хору та творча реалізація вірту- ального проєкту від народження ідеї до її втілення – це багатоетапний складний творчий процес, що вимагає розширення компетентностей керівника хорового колективу та хористів, а також спонукає до залучення спеціалістів із галузі інформаційних технологій і відповідного програмного та матеріально-технічного забезпечення або набуття на- вичок роботи з таким програмним забезпеченням самим керівником вір- туального хорового колективу.

Посилання

1. 2011 GRAMMY WINNERS. 54th Annual GRAMMY Awards (2011). URL: https://www.grammy.com/grammys/awards/54th-annualgrammy-awards-2011 (дата звернення: 06.11.2020).
2. Eric Whitacres Virtual Choir 6. URL: https://virtualchoir6.com/(дата звернення: 06.11.2020).
3. Winners (59 productions). 2015 / Scenic design (musical). URL: https://www.tonyawards.com/winners/?q=59 (дата звернення: 06.11.2020).
4. An Award For Excellence. URL: https://www.tonyawards.com/history/our-history/ (дата звернення: 06.11.2020).
5. Книга рекордів України. URL: https://www.record.org.ua/2020/05/11/stayhome-i-spivaj-na-rekord-u-mysteczkomu-proyektivirtualnyj-hor-v-ukrayini/ (дата звернення: 16.01.2021).
6. Новий музичний проект об’єднав музикантів з усього світу. URL: https://knmau.com.ua/novij-muzichnij-proekt-ob-yednavmuzikantiv-z-usogo-svitu/ (дата звернення: 27.01.2021).
7. Sleep – Eric Whitacre – Message and Singing from Britlin. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3xGBWhWgydw (дата звернення: 22.02.2021).
8. «Не стій, вербо, над водою» – Віртуальний хор в Україні – Рекорд України. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOjDv5ttqeQ (дата звернення: 22.02.2021).
9. Гаврилець Г. «Тропар до Пресвятої Богородиці». URL: https://www.youtube.com/watch?v=E2nH2C0ONdI (дата звернення: 22.02.2021).
10. Некрасов О. «Ой в лужку, в лужку, на жовтім піску». URL: https://www.youtube.com/watch?v=3ih5DPASPNM (дата звернення: 22.02.2021).
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА