СТИЛІСТИКА ДИСКО В УКРАЇНСЬКІЙ ПІСЕННІЙ ЕСТРАДІ У 80-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Ключові слова: українська пісенна естрада, стилістика диско, пі- сенний жанр, фолк-диско, ретро-альбом, стильовий синтез

Анотація

Мета роботи – виявити витоки та інтонаційні складники стиліс- тики диско, а точніше стилістики фолк-року і фолк-диско в україн- ській пісенній естраді на прикладі композицій із ретро-альбома «Хіти української естради 80-х років. Золота колекція» (2005). Методологія дослідження спирається на комплекс історико-генетичного, компара- тивного та жанрово-стилістичного і виконавського видів аналізу. Нау- кова новизна – виокремити інтонаційні джерела, що визначають сти- лістику диско в українському естрадно-пісенному жанру із залученням зразків пісень. Висновки. Стилістичні особливості української пісенної естради мали свої основні логічні закономірності формування і розви- валися з певними тенденціями. Знаменним явищем у розвитку нової стилістики стала творчість В. Івасюка. Вона характеризувалась уті- ленням основних інтенцій у розвитку певних музичних жанрів і стилів в українській музичній культурі в 1970-х роках. На зміну аматорській творчості прийшов «композиторський жанр» та професійне стилізо- ване виконання. Це відбувалось у таких виявах, як опора на естетику «хіта», стильовий синтез напрямів і течій у межах естрадно-масового жанру, запозичення елементів музично-творчих видів XX століття. В українській пісенній естради стиль диско знаменував собою низку нових тенденцій у галузі розважальної музики, що є прикладною функ- цією пісенного складника, динаміки електронних саундів, ритмічної «сітки», використання найрізноманітніших елементів мовного фонду, широкого використання фольклорної музичної лексики, використання під час звукозапису «живого» виконання психоакустичних приборів: компресорів, енхансерів (enhancer), еквалайзерів, ревербераторів, ділеїв та інших комп’ютерних плагинів. Ці тенденції чітко простежуються в українських піснях 80-х років XX століття, але «чисту» стилістику диско в альбомі «Хіти укра- їнської естради 80-х років. Золота колекція» (2005) ми не почуємо. У більшості випадків це пісні в стилістиці фанк-диско, танцювального та кантилено-моторного характеру в поєднанні з різними манерами співу (від класичної фольклорної до естрадно-джазової).

Посилання

1. Большой Российский энциклопедический словарь. Москва, 2003. 1888 с.
2. Ефремова Т.В. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный. Москва, 2000. Т. 1. А–О. 1210 с.
3. Зинкевич В. Отечественный рок: вчера и сегодня. Москва: Советская Музыка, 1991.10, (53–57).
4. Музична естрада : словник.[укладач В.М. Откидач]. Харків, 2004. 446 с.
5. Сапожнік О. Популярна естрадна музика в Україні: істор. екскурс. Київ. Мистецтво та освіта, 2003.4, (11–13); 2004.1, (19–20).
6. Сохор А.Н. Музыка – культура – музыкальная культура.3, (83–86). Москва: Советская музыка, 1978.3,(83–86).
7. Хіти українскої естради 80-х років. Золота колекція. Взято з http://umka.com/ukr/catalogue/golden-collection/hity-ukrajins-kojiestrady-80-h-rokiv-golden-collection.html.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА