ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ СУЧАСНОЇ ОДЕСЬКОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: гендер, гендерність, гендерна стереотипізація, ген- дерна індентифікація, андрогінність, композитори-жінки, одеська композиторська школа.

Анотація

Мета роботи – розглянути культурний та психологічний аспекти поняття «гендер», спираючись на розуміння гендеру у контексті культурної метафори; окреслити проблему ідентифікації жіночої музики; відстежити історичну траєкторію розвитку жіночої композиторської творчості серед одеських композиторів ХХ–ХХІ століть; виявити особливості гендерних стереотипів та розкрити їх заломлення у сучасній одеській композиторській школі; визначити в ній своєрідну жіночу композиторську традицію. Методологія дослідження спирається на джерелознавчий, історичний, систематичний та компаративний методи; а також метод інтерв’ювання та саморефлексії композиторів. Стаючи інструментом нашого аналізу, визначення «гендер» є своєрідним «ключом» до вирішення низки наукових проблем, у тому числі культурологічних та мистецтвознавчих. Наукова новизна визначається вивченням мистецтвознавчих аспектів ґендерології, а саме, введенням гендерної проблематики у коло питань композиторського світогляду й творчості та визначенням провідної ролі композиторів-жінок у сучасній одеській композиторській школі. Висновки. Спираючись на існуючі в сучасній науці різні контексти розуміння «гендеру», у дослідженні було розглянуто культурно-символічну природу даного поняття, що дозволяє аналізувати творчість та саморефлексію сучасних одеських композиторів з погляду на такі культурні символи як «жіноче» та «чоловіче», які є конструктами культури та піддаються постійної еволюції в історичній перспективі. В результаті вивчення основних рис гендерного аспекту в сучасній одеській композиторській школі, перш за все спираючись на думки самих композиторів про своє світовідчуття і розуміння проблеми «жіноче-чоловіче» в композиторській творчості, можна стверджувати, що свідомо композитори не постулюють у своїй творчості поділ на сферу «жіночої» чи «чоловічої» музики, але ці відмінності можна простежити на підсвідомому рівні їх мислення: «композитор-чоловік обирає для творчості більш глобальні теми, а композитору-жінці ближче особистісне, детальне, психологічне»; композитори-жінки обирають камерні та камерно-вокальні жанри, тоді як композиторам-чоловікам «камерного складу не вистачає.., для вираження думок потрібен симфонічний оркестр»; «оскільки є певна різниця між чоловіком та жінкою, то на етапі втілення музичного явища кожен підсвідомо зробить по-своєму»; проте, взагалі для композиторської творчості важлива психічна андрогінність композитора.

Посилання

1. Аніщук, Н. В. Концепції рівноправ’я жінок і чоловіків у світовій думці. Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. Одеса:Юрид. л-ра, 2005. Вип. 24. С. 369–374.
2. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія [В. П. Кравець, Т.В. Говорун, О. М.Кікінежді та ін.]. Тернопіль, 2013. – 448 с.
3. Музыка рубежа XIX–XX ст. http://www.profile.ru/
tems/?item=21960
4. Скотт Дж. (2001). Гендер: полезная категория исторического анализа. Введения в гендерные исследования. Харьков: Алетейя, ч. 1. С. 405–436.
5. Современный философский словарь. Гендер. http://www.gender.ru/russian/glossary/gender.shtml.
6. Храброва, Г.М. (2013). Особливості діалогу феміністичних досліджень і літературознавчого дискурсу. Гуманітарні науки.
7. Чаттер’є, Ч. (2015). Ідеологія, гендер і пропаганда в Радянському Союзі: історичний огляд. Гендерні дослідження. Платформа культурних ініціатив. Київ. С. 102–125.
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ