САКСОФОН У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ КИТАЮ

Ключові слова: саксофон, саксофонне виконавство, музика для духових інструментів, композитор, музика ХХ–ХХІ століть, тембр, мелодія, музична органологія, камерна музика, концертний жанр, джаз, китайські саксофоністи.

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються історія та специфіка розвитку мистецтва гри на саксофоні в Китаї. Методологія дослідження представляє застосування естетико-культурологічного, історичного, компаративного та музикознавчого методів, а також виконавського підходу. У комплексі вони утворюють єдину методологічну базу. Наукова новизна роботи визначається виявленням основних рис саксофонного мистецтва в сучасній китайській професійній музичній творчості. Висновки. Історичне становлення китайської саксофонної школи відбувалося, з одного боку, завдяки об'єктивним органологічно-звуковим та технічним можливостям інструменту; з іншого – через ентузіазм китайських музикантів (професіоналів у сфері інших видів духового інструменталізму чи захоплених початківців); з третього – внаслідок щільного контакту з професіоналами-іноземцями, передусім, представниками американської та французької саксофонних шкіл. У цілому можна констатувати, що інструментально-технічні, звукові та ідейні засади даних провідних світових шкіл гри на саксофоні були досить повноцінно освоєні китайськими музикантами, що сприяло висуненню на світові концертні майданчики китайських саксофоністів. Їх виконавська, педагогічна та, певним чином, наукова діяльність стали талантовитою безпосередньою адаптацією мисленнєво-артистичних та інструментально-технологічних устремлінь своїх учителів до умів китайської музичної культури. Характерні для саксофону процеси триваючої модифікації інструменту через тенденції до оновлення виконавсько-виразових можливостей інструменту та виконавської техніки за рахунок впровадження нових прийомів гри та особливих ігрових ефектів (що яскраво простежується в музичному дискурсі від другої половини ХХ століття) безпосередньо пов'язані із пошуками композиторів у сфері нових, багато в чому незвичайних темброво-звукових можливостей музичної тканини, які найбільш якісно втілилися у сольних та камерно-інструментальних творах для саксофону. Для китайської композиторської поетики, з її посиленням ролі національного початку, саксофонний репертуар набуває своїх властивостей. Путь становлення репертуару, як і у випадку з творами для інших академічних музичних інструментів, відбувався у напрямку від обробки національних мелодій до оригінальних творів високого художнього змісту.

Посилання

1. Зотов Д. І. Виконавство на саксофоні в системі музичного мистецтва ХХ століття: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / Сумсь. Держ. Пед.ун-т імені О.С. Макаренка. Суми, 2018. 199 с.
2. Мимрик М.Р. Саксофон в українській камерній музиці кінця ХХ – початку ХХІ століття: композиторська творчість і виконавська практика: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2012. 165 с.
3. Осадча С.В. Православна співоча традиція як системологічний феномен у контексті сучасної музичної культури: дис. … докт. мист.: 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2012. 404 с.
4. Черноіваненко А.Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології: монографія . Одеса: ВД «Гельветика», 2021. 704 с.
5. Driscoll J. If I play my sax my parents are nice to me: opportunity and motivation in musical instrument and singing tuition. Music Education Research. 2009. Т. 11. № 1. С. 37–55.
6. Sheldon Jerome Johnson Jr. The Political Suppression of the Saxophone and its Subsequent Pedagogical Development in Select Non-Democratic Countries. Doctor of Musical Arts in Music Performance. University of South Carolina. 2017. 83 p.
7. Zhipeng Z. Evaluation of pedagogical methods of teaching the saxophone in China. JETT. 2022. Т. 13. №. 2. С. 118–125.
8. 邀请 国际萨克斯风天王Claude Delangle来台献艺 (Виступ французького саксофоніста Клода Делангля на Тайвані) URL: http://suona.com/db1/shownews_2010.asp?RecordNo=931 (дата звернення 15.08.2022)
9. 台北市乐团 (Китайський оркестр Тайбея). URL: https://www.tco.gov.taipei/News_Content.aspx?n=74672072C2940F65&s=24E472246905B4D3 (дата звернення 21.10.2022)
10. 黄安伦作 品萨克斯与乐队《中国畅想曲第三号op.46. (Твір Хуан Аньлуня «Китайська рапсодія № 3» op.46). URL: http://www.windtune.com/topic?t=57dd372a3a8da (дата звернення – 21.02.2023)
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ