«ЛІТАНІЇ ДО КИТА» ДЖОНА КЕЙДЖА ЯК СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДУХОВНОГО ЖАНРУ

Ключові слова: літанія, духовна музика, духовність, жанр, молитва, інтерпретація жанру, проблема трансформації жанру, Джон Кейдж.

Анотація

Мета дослідження полягає в створенні об’єктивної картини існування духовного жанру літанії в творчості композиторів ХХ–ХХІ століть, на прикладі «Літанії до Кита» Джона Кейджа. Віднайти характерні особливості що притаманні літанії, як прикладному церковному жанру та прослідкувати як ці особливості втілюються в світській концертній композиції. Методологія дослідження об’єднує такі підходи як: компаративний метод, історичний метод для лінійного розгляду проблеми трансформації жанру літанії, метод системного аналізу, семіологічний, герменевтичний. Наукова новизна полягає в систематизації існуючих відомостей про жанр літанії від дохристиянських часів до сучасних втілень. Та виявленні основних характерних рис жанру літанії в композиції Джона Кейджа «Літанії до Кита». Висновки. Історія розвитку жанру літанії об’єднує в собі близько чотири тисячі років. Перші відомості про літанії відносяться до давньоєгипетського періоду, в якому літанія була специфічною формою для структурування тексту. Саме тому, в дослідженнях деяких науковців існує визначення літанії як списку, певному переліку, який не передбачав тільки одного конкретного застосування, а міг використовуватись для різних потреб. Дане визначення є характерним для дохристиянської форми існування літанії. Після становлення християнської віри, літанія застосовувалась як вид молитви про заступництво, яка могла застосовуватись як в храмі так і поза ним. Тексти літаній-молитов поширювались дуже швидко і створювались все нові і нові зразки. Через це відбулось затвердження обраних і відповідних літаній, які можна було виконувати в храмі і одночасно була заборона виконувати інші зразки. У композиторській концертній практиці можуть використовуватись будь-які текстові основи для літаній, як канонічні так і вільні авторські. Таким чином літанія стала знаковим жанром духовної музики, який поступово виходить за межі храму і розвивається паралельно. З’являється значна кількість композицій із назвою літанія, які хоч і містять в собі необхідні елементи прикладного храмового жанру, та все ж існують у більшій мірі як концертний зразок. Серед таких є чотири літанії С. Монюшка, в яких збережені текстова основа, використовується відповідний склад виконавців але композиція звучить в концертних залах. Зустрічаються зразки літанії де текстова складова не відповідає канонічному зразку або її взагалі немає. Це літанії Ж. Алена, Дж. Кейджа. Літанія в творчості Джона Кейджа медитативна композиція духовного змісту, але навіть в такому вигляді жанр зберіг характерні риси, які відповідають літанії як християнській молитві: респонсорний тип викладу матеріалу, де імітує заклики і відповідь та загальний молитовний характер звучання. Завдяки відсутності вібрато у вокалістів, обсягу композиції та загальному динамічному плану, створюється відчуття камерності та ніби інтимності молитовного звернення.

Посилання

1. Когут Т. Ф. Пуленк. «Літанія до Чорної Богоматері Рокомадурської»: перший духовний твір композитора. Київське музикознавство: збірка статей. К., 2011. Вип. 39. C. 52–58.
2. Скабалланович М. Н. Толковый типикон Сретенский монастырь, 2016. 816 с.
3. Уилсон –Діксон Э. «История Христианской музыки» Мирт. 2001. 428.
4. Fros H., «Wprowadzenie do mszy świętych», t. 3, Warszawa 1981, 434 s.
5. Kostelanetz R., «John Cage on Radio and Audio Tape, in Sound by Artists», Art Metropole and Walter Phillips Gallery , under the editorship D. Lander and M. Lexier. Toronto, Banff, 1990. 385 p.
6. Kowalska M., Litanic Verse III Francia Monographs Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 424 p.
7. Nockowski. М., Litania do wszystkich świętych. Specimen caminense. Colloquia theologica ottoniana. 1/2017. S. 73–90
8. Sadowski W. «European Litanic Verse A Different Space-Time» Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2018. 461 р.
9. Sadowski W., «Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku», Warszawa 2011. S. 16–21.
10. Sadowski W., Kowalska M., Kubas M. M., «Litanic Verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media». Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2016. 364 р.
11. Sadowski W., Kowalska M., Kubas M. M., «Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia (Literary and Cultural Theory)», Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; New edition 2016. 251 р.
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА