ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ВЕКТОРИ «VEXATIONS» Е. САТІ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ ВИКОНАНЬ ТВОРУ)

Ключові слова: Ерік Саті, «Vexations», інтерпретація, імпровізаційність, медитація, музична акція.

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючим інтересом до творчості Еріка Саті у сучасному мистецькому просторі, зокрема підвищеним інтересом до аналізованого твору «Vexations» як особливої форми музичної композиції та авторської концепції. Світовий досвід виконання «Vexations» надає можливість зануритись у художньо виконавський потенціал твору, який є набагато глибшим, ніж сприймається при першому прочитанні. Мета дослідження полягає у виявленні оригінальних інтерпретативних маркерів в різних виконавських версіях та вивченні семантичних варіантів твору Е. Саті «Veхations». Методологія роботи базуєтсья на музикознавчо- та виконавсько-аналітичному підході, у поєднанні із джерелознавчим, компаративним та семантичним підходом. Наукова новизна роботи підкреслюється відсутністю в українському музикознавчому просторі досліджень, присвячених «Vexations» Е. Саті, в той час коли у світовій спільноті феномену цього твору приділяється чимало уваги. Пропонований аналіз останніх виконань є оригінальним та зроблений вперше. Висновки. Виділено наступні опозиційні пари інтерпретативних параметрів, які застосовуються у виконанні «Vexations», можуть бути скомбіновані та в рівній мірі допустимими у інтерпретації твору: часовий, тембровий, кількісний, подієвий, імпровізаційний та просторовий параметри. Проаналізовані приклади виконання «Vexations» доводять, що у процесі гри музична тканина починає формувати сама себе, поступово заволодівати виконавцями, в результаті чого починаються траплятися випадкові варіювання, які не стосуються фіксованої звуковисотної складової та створюють другий рівень цього твору – нескінченну варіантну послідовність, спонукають фантазувати не тільки виконавців, але й слухачів, дозволяють знаходити нові смисли в монотонному музичному матеріалі, перетворюють медитативну музику на інтерактивну.

Посилання

1. Bryars G. Vexations and its Performers. Contact: A Journal for Contemporary Music (1971–1990). 1983. Vol 26, pp. 12–20.
2. Clarke E. F. Timing in the performance of Erik Satie's «Vexations». Acta Psychologica. 1982. Vol. 50 (1), pp. 1–19.
3. Dawson C. Erik Satie's Vexations – An Exercise in Immobility. Canadian University Music Review. 2001. Vol 21(2), pp. 29–40.
4. Gedan, J. Erik Satie. Vexations für Klavier. Edition Pian e forte. 2007. 3 p.
5. Kopiez R., Bangert M., Goebl W., Altenmüller E. Tempo and loudness analysis of a continuous 28-hour performance of Erik Satie’s composition «Vexations». Journal of New Music Research, 2003. Vol. 32(3), pp. 243–258.
6. Nigro-Giunta V. Vexations. Les deux temps d’une oeuvre. Marges, 2014. Vol. 19, pp. 61–73.
7. Nyman M., Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University. 1999. 196 p.
8. Orledge R. Understanding Satie's «Vexations». Music & Letters, 1998, Vol. 79(3), pp. 386–395.
9. Ragkou E. Erik Satie and Vexations. 2014. URL: https://www.academia.edu/6156656/Erik_Satie_and_Vexations_A_retrospective_account
10. Whittington S. Serious Immobilities. On the centenary of Erik Satie's Vexations, 1999, URL: http://www.af.lu.se/~fogwall/article3.html).
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА