РОЛЬ ЖАНРОВОЇ ФОРМИ У СУЧАСНОМУ ФОРТЕПІАННОМУ ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

Ключові слова: виконавська форма, виконавський стиль, жанрові номінації, жанрова форма, інтерпретаційний стиль, фортепіанне виконавство, репертуарній вибір.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати виконавську діяльність вибраних видатних піаністів сучасності, знайти спільні та індивідуальні жанрово-композиційні риси їх виконавських стилів і репертуарних вподобань. Методологія дослідження передбачає поєднання аналітичного, стилістичного та порівняльного методів. Наукова новизна статті полягає в порівняльному аналізі показників творчої діяльності різних за віком видатних виконавців XXI століття (Марти Аргеріх, Григорія Соколова, Андраша Шиффа, Михайла Плетньова, Вадима Холоденка, Люка Дебарга, Юнчан Ліма), а також у визначенні домінуючих жанрових пріоритетів, які формують індивідуальний виконавський стиль. Також в роботі стисло зазначені жанрові номінації та інтерпретаційні стилі, які стають наявним важливим аспектом сучасного фортепіанного виконавства. Висновки. Семантична модель жанрової форми відіграє важливу роль у сучасному фортепіанному виконавському мистецтві. Жанрові номінації визначають стилістичні особливості, часові характеристики, структурні та комунікативні функції музичних творів, а також стають ґрунтовною основою для інтерпретації та виконання музики. Репертуарній вибір лише певною мірою залежить від індивідуальних жанрових пріоритетів виконавця. Основні жанрові номінації – поліфонічні, варіаційні, сюїті, сонаті форми, особливі форми фортепіанного концерту та фортепіанної транскрипції – репрезентовані у творчості всіх видатних представників сучасного фортепіанного виконавства, зумовлюють певну жанрово-композиційну спільність у виборі репертуару, що визначається, насамперед, великою цінністю певних музичних творів та прагненням до збереження високих канонів фортепіанної майстерності.

Посилання

1. Бородин, Б. История фортепианной транскрипции: эволюция направлений, стилей и методов в контексте художественной культуры: монография. М.: ООО «Дека-ВС», 2011. 508 с.
2. Потоцька, О. Стильова типологія фортепіанно-виконавської інтерпретації: дисс. …канд. наук : 17.00.03. ; Одеська Національна музична академія їм. А.В. Нежданової. Одеса, 2012. 216 с.
3. Аргеріх, Марта. URL: https://classical-pianists.net/generation-x/martha-argerich/repertoire-alphabetical/
4. Соколов, Григорій. URL: https://classical-pianists.net/generation-xi/grigory-sokolov/repertoire-alphabetical/
5. Шифф, Андраш. URL: https://classical-pianists.net/generation-xi/andras-schiff/repertoire-alphabetical/
6. Плетньов, Михайло. URL: https://classical-pianists.net/generation-xi/mikhail-pletnev/repertoire-alphabetical/
7. Холоденко, Вадим. URL: https://vadymkholodenko.com/
8. Дебарг, Лука. URL: https://classical-pianists.net/generation-xiii/lucas-debargue/repertoire-alphabetical/
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА