МОВЛЕННЄВІ ФАКТОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПАНУВАННЯ КИТАЙЦЯМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ВОКАЛЬНОЇ МАНЕРИ

Ключові слова: академічна європейська манера вокалізації, вимова, лінгвістичні особливості, мовленнєві фактори.

Анотація

У сучасному глобалізованому просторі питання академічної музичної освіти потребують дещо нового погляду на проблеми вокального навчання для іноземних студентів. Особливої уваги потребують студенти, які є носіями неєвропейських мов. Значні відмінності лінгвістичного характеру, що значно ускладнюють процес засвоєння академічного європейської вокальної навички, потребують певного аналізу та структурування. Наукова новизна – вперше сформульовані конкретні розбіжності лінгвістичного характеру, які виступають проблемною зоною у процесі виховання академічної манери співу у китайців, та у процесі розуміння ними природи європейської вокалізації. Мета роботи – визначити фактори, що впливають на опанування навичок академічної вокалізації у китайських співаків, зумовлені специфічними лінгвістичними розбіжностями мов, різницею у специфіці звукоутворення та вимови китайців та європейців. Обґрунтувати пряму залежність мовленнєвих навичок та успішності академічної європейської вокалізації у китайських співаків. Об’єкт дослідження – лінгвістичні та інтонаційні розбіжності китайської та європейської вимови. Предмет дослідження – мовленнєві фактори як головний інструмент опанування навичок академічної вокалізації у китайських співаків. Методи дослідження – семіотичний аналіз, лінгвістичний аналіз, структурування вокально-педагогічного досвіду, логічний аналіз. Висновки: Труднощі опанування академічної європейського вокалізації китайськими співаками напряму залежить від лінгвістичних особливостей їхньої рідної мови. У цьому контексті пропонуємо визначення головних мовленнєвих факторів, що активно впливають на формування європейської манери вокалізації у китайських співаків. Для більш успішного опанування китайцями європейського вокального звукоутворення та звуковедення процес навчання необхідно починати з питань утворення правильної вимови, максимально наближуючи мовленнєвий звук до вокального, «зрощуючи» їх через логопедичні, мовленнєві та асоціативні прийоми.

Посилання

1. Riggs S. Singing for the Stars. A Complete Program for Training Your Voise. Los Angeles, CA: Alfred Publishing Co., Inc, 1998. 168 p.
2. Антонюк В. Г. Феномен украинской вокальной школы в контексте этно-культурологических проблем. Диссертация доктора культурологических наук. М., 2001. 428 с.
3. Емельянов В.В. Телесно-ориентированная голосовая активность. Гигиена речи//Фонопедический метод развития голоса . URL: www.emelyanov-fmrg.ru (дата звернення 18.05.2019).
4. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М.: МГК, ИП РАН, Центр «Искусство и наука», 2008. 132 с.
5. Оганезова-Григоренко О.В. Генезис и развитие вокальной методологии: трансформация и синтез: учебно-методическое пособие. Одесса: Астропринт, 2015. 84 с.
6. Ройтенко Н.О. Орфоепічні норми у творчості студенті-вокалістів у контексті слов’янських мов // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 188. 2020. С. 170–173.
7. Юй Сінья Мовленнєві засоби подолання труднощів європейської манери звукоутворення у китайських студентів-вокалістів. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 39, том 3, 2021. С. 63–68.
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА