Генезис та жанрові атрибути камерної опери.

Genesis and genre attributes of the chamber opera

  • Anatoly Nosulya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-3003-6472
Ключові слова: опера, жанр, камерна опера, камернізація, драматургічна зміст, «нова драма».

Анотація

Метою даної статті є дослідження генези камерної опери на шляху формування її типологічних ознак й виникнення різних жанрових модифікацій. Наукова новизна обумовлена виявленням та обґрунтуванням типологічних рис, характерних особливостей жанрової сфери камерної опери. Методологія. У статті застосовується оновлений аналітичний підхід до вивчення європейських камерних опер, на підставі якого стає можливим визначати жанрові атрибути та характерні особливості композиторського стилістичного комплексу. Висновки. Починаючи з кінця XIX століття, камерна опера набуває самостійність, відділяючись від інших різновидів оперного жанру, стає рівноправною одиницею, зберігаючи і зміцнюючи цей статус аж до сьогоднішніх днів. Найбільш показовими рисами камернізаціі оперного жанру можна назвати її психологічну спрямованість у поєднанні з прагненням передати складний та суперечливий внутрішній світ героїв оперного твору. Найчастіше композитори створюють концепцію рефлексуючої людини і відчуття протистояння особистості навколишнього світу.
Ключові слова: опера, жанр, камерна опера, камернізація, драматургічна зміст, «нова драма».

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Носуля Анатолій Валентинович
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової.

Посилання

1. Bakhtin, M. (1975) The problem of content, material and form in the verbal art. Bakhtin M. Questions of literature and aesthetics. Studies of different years. M.: Fiction. [in Russian].
2. Bakhtin, M. (2000) Problems of Dostoevsky's Poetics. M. Bakhtin. Collected Works in Seven Volumes. M.: Russian Dictionaries. Vol. 2. [in Russian].
3. Says Benjamin Britten. (1965) Soviet music. Vol. 3. [in Russian].
4. Jekabsons, A. (2012) Principles of recreation of the local-temporal continuum in the “New drama” of the turn of the XX-XXI centuries. Young scientist. №7. [in Russian].
5. Komarnitskaya, O. (2011) Russian Opera XIX – early XXI centuries. Problems of the genre, drama, composition: diss. ... Doctor of Art History, specialty: 17.00.02 - musical art. M. [in Russian].
6. Lisovaya, O. (2009) Programming as a genre paradigm of chamber vocal music: on the problem of performing understanding: dis. ... Cand. art history, specialty: 17.00.03: Musical art. Odessa. [in Russian].
7. Lossky, N. (1994) God and world evil. M.: Republic. [in Russian].
8. Osadchaya, S. (2013) The spiritual and religious background of the reform of the European opera of the XIX – XX centuries. Musical art and culture. Odessa: Astroprint. Vol. 18. [in Russian]
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ