До питань становлення комунікативно-прикладного жанру «класична музика в сучасній обробці» і функціонування академічних творів у масовій музичній культурі

To the question of the formation of the communicative-applied genre «classical music in modern processing» and the functioning of academic works in the mass musical culture

  • Alexandra Fedorova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-6488-869X
Ключові слова: класична музика, класика в сучасній обробці, масова музична культура, музичні страти, жанр.

Анотація

Мета роботи. Стаття присвячена огляду сучасного масового музично-комунікативного простору. Розглядаються питання функціонування класичної музики в рамках комунікативно-прикладного жанру «класика в сучасній обробці» і сучасних маскультурних напрямках. Обґрунтовується необхідність аналізу існування академічної музики в сучасному трактуванні, так як ігнорування цього веде до заперечення сучасної музичної повсякденності, яка продовжує розвиватися і існувати. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, герменевтичного,  системно-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити історію та проаналізувати процеси виникнення та існування об’єкта дослідження, проаналізувати питання тлумачення нетрадиційного викладу музики. Наукова новизна. Елементи класичних музичних творів, їх фрагменти або твори цілком в існуючій маскультурі використовуються по суті як новий жанр – жанр в узагальненому значенні як «класична музика в сучасній обробці». Ми визначаємо «класичну музику в сучасній обробці» в системі стратифікація музичної форми як «один з стратів при розподілі безлічі музичних форм на верстви (страти) шляхом об’єднання різноманітних відтінків музичних форм з приблизно однаковим музикознавчим статусом». Висновки. Багато зразків сучасного використання академічної музики є суперечними з точки зору художньої цінності. Свобода в їх трактуванні і використанні призводить до появи якоїсь серединної культури, яка виражається у зближенні музики високої традиції і масової музичної культури. Доцільно виділити «класичну музику в сучасній обробці» як один з стратів при розподілі безлічі музичних форм на страти.
Ключові слова: класична музика, класика в сучасній обробці, масова музична культура, музичні страти, жанр.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Федорова Олександра Валентинівна, здобувач кафедри музики і музичної етнографії Одеської Національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Adorno T. (1999) Selected: sociology of music. Moscow-St. Petersburg, «Universytetska knyha» [in Russian].
2. Garipova N. (2002) Non musical components of composer’s text: Interuniversity collection of articles. Ufa: RIC UGII, p.101–117 [in Russian].
3. Discography by Paul Moria Orchestra. Retrieved from: www / paulmauriat.ru/cd_1965.htm
4. Martynov V. (1974) Time and Space as Factors of Musical Formation. Rhythm, Space and Time in Literature and Art. L., 1974, p. 238–247 [in Russian].
5. Syrov V. Shlyager and a masterpiece (to the question of the annihilation of concepts). The art of the twentieth century: the elite and the masses. N. Novgorod, 2004. P. 280–288 [in Russian].
6. Les Swingle Singers Discography. Retrieved from: www / discogs / com | artist | 339330-Les-Swingle-Singers
7. Vanessa-Mae Discography. Retrieved from: www.discogs.com/artist/24218-Vanessa-Mae
Опубліковано
2017-12-20
##submission.howToCite##
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА