КОНЦЕПТ «МУЗИКА» В РАННІХ ТВОРАХ А. КАРАМАНОВА («МУЗИКА № 2» ДЛЯ ФОРТЕПІАНО)

  • Nina Dovgalenko Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой
Ключові слова: А. Караманов, «Музика № 2», несерійна додекафонія, концепт універсуму, соноріка, вітчизняний авангард 1960-х років

Анотація

Мета статті. Стаття присвячена дослідженню стильових рис в творчості А. Караманова 1960-х років. Модерністський період ґрунтується на оригінальній композиційній техніці, в якій елементи музичної мови традиційного походження синтезовані з несерійною додекафонією та прийомами секундових і ритмічних модифікацій. Методологія роботи базується на положеннях системного та інтонаційного аналізу в дослідженні мовних засобів. Наукова новизна полягає у вивченні твору, який ще не знайшов свого висвітлення в науковому обігу, і виявленні оригінальних композиційних прийомів, котрі стали відкриттям у вітчизняному музичному авангарді 1960-х років. Висновки. В одному з найбільш значних творів Караманова раннього періоду, незважаючи на унікальність застосованої автором мовної та концептуальної системи, збережені всі властивості європейського твору-опусу — структурованість і, як наслідок, завершеність, вичерпаність форми, масштабність задуму, гострий драматизм у створенні такого неоднозначного і незбагненного поняття, як музика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат искусствоведения, и. о. профессора кафедры истории музыки и музыкальной этнографии

Посилання

1. Dovgalenko, N. (2015) Ukrainian contemporary music. Portraits and landscapes. Odessa: Print-South [in Ukrainian]
2. Karamanov, Alemdar (2005). Music, life, destiny: memories of articles, conversations, research, radio programs. M.: Publishing house «Classic — XXX» [in Russian].
3. Karamanov, A. (1984) Works for fortepiano. K.: Muzichna Ukraine [in Ukrainian].
4. Klyuev, A. (2010) Ontology of music. St. Petersburg, Publishing House Petropolis [in Russian].
5. Likhachev, D. Russian conceptual sphereURL: URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pazdumia_o_ros/026.pdf [in Russian].
6. Poldyaeva, E. (1996) Apocryphal or message? (1996). М.: Academy of Music, № 2, р. 1–16 [in Russian].
7. Tina Guy Twins: Richter — Gould. URL: http: //sotvori-sebia-sam.ru/svyatoslav-rixter/ [in Russian].
8. Kholopov, Yu. (1994) Music from the former USSR. M.: Composer. Issue 1. Р. 120–137. [in Russian].
9. Kholopova, V. (2014) The Phenomenon of Music. M.: Direct Media, 2014 [in Russian].
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ