ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КАНОНІЧНИХ ТЕКСТІВ У ТВОРЧОСТІ Г. ДАВИДОВСЬКОГО НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТУ «В МОЛИТВАХ НЕУСЫПАЮЩУЮ БОГОРОДИЦУ»

  • Yulia Mykolayivna Ivanova Харківська державна академія культури
Ключові слова: духовна музика, канонічні тексти, кондак, композиторська інтерпретація

Анотація

Мета дослідження — розкрити особливості втілення кондака на Успіння «В молитвах неусыпающую Богородицу» у хоровому концерті Г. Давидовського, розглянути засоби музичної виразності, що використовує композитор у роботі з канонічними структурами. Методологію дослідження складає взаємодія дослідницьких підходів: системний підхід у вивченні музично-художніх явищ, історичний, порівняльний, жанровостильовий аналіз. Наукова новизна роботи полягає у виявленні особливостей інтерпретації канонічних текстів (кондак на Успіння «В молитвах неусыпающую Богородицу») у творчості Г. Давидовського. Висновки. Тема Успіння Богородиці сприймається композитором як вища невідома і таємнича сила, що тягне за собою душевні страждання та самотність. Таке сприйняття теми вплинуло на феномен інтерпретації тексту кондака на Успіння, що визначається переважанням емоційного плану твору над канонічністю його структури. Особливості сприйняття образного змісту кондака виявляються у використанні самого тексту кондака — повторах строф, виділеннях певних слів та фраз. Музичне втілення Давидовським кондака на Успіння дозволяє говорити про нього як про композитора романтичного спрямування. Концерту автора притаманні глибина почуттів та емоційна піднесеність, органічна єдність змісту та форми, романсовий мелодизм, колористична гармонія, мінливість ладу.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорознавства та хорового диригування

Посилання

1. Vasina-Grossman, V. (1972). Music and poetic word. Part 1: Rhythm. M.: Muzyka [in Russian].
2. Gerasimova-Persidskaya, N. (1983). Parthes concert in the history of musical culture. M.: Muzyka [in Russian].
3. Kozlov, M. (1989). Akathist as a genre of church chants. Akathistnik. Part 1, M.: Muzika URL: http://otechnik.narod.ru/liturgika30.htm [in Russian].
4. Kornij, L. (1998). History of Ukrainian music. vol. 2. K.; Kh. ; Njju-Jork : M. P. Kocj [in Ukrainian].
5. Rzhevsjka, M. (1996) Ghryghorij Davydovsjkyj and «davydovshhyna». Muzyka № 1 [in Ukrainian].
6. Stets, O. (2012) Choir concert of Russian composers of the second half of the 20th — beginning of the 21st century.: Metamorphosis of the genre and its typology. Extended abstract of candidate’s thesis. Saratov. URL: http://gagago.ru/horovoj-koncert-rossijskih-kompozitorov-vtoroj-polovini-xx.html [in Russian].
7. Subbotin, K. (1994) Guide to the study of the Charter of worship of the Orthodox Church. SPb:Satis. [in Russian].
8. Frolova, T. (2013). The Spiritual Works of Composers of the New Direction (Moscow School). Kemerevo : KemGUKI. URL: http://www.docme.ru/ doc/1197988/9913.duhovnye-sochineniya-kompozitorov-novogo-napravleniya...(дата звернення) [in Russian].
9. Kholopova, V. (2000). Three sides of musical content. Musical content: science and pedagogy: materials of the first Russian scientific-practical conference on December 4–5, 2000/ Moskva-Ufa : RITs UGII. р. 55–76. [in Russian].
Опубліковано
2018-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ