Семантико-композиційні функції інструментального тембру у творчості Г. Уствольської (на прикладі композиції № 1).

Semantics and compositional functions of instrumental timbre in the works by G. Ustvolskaya (on the example of Composition № 1).

  • Julia Grybynenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-4891-5157
Ключові слова: інструментальний тембр, темброва драматургія, інструментальна музика, Композиція, тембр туби.

Анотація

Метою роботи стає виявлення специфіки індивідуально-авторського втілення можливостей інструментального тембру в творчості Г. Уствольської, а також розкриття тембрової своєрідності творів композиторки на прикладі Композиції № 1. Методологічною основою даного дослідження є системно-аналітичний та жанрово-стильовий підходи. Залучаються текстологічний та виконавський стилістичний аналізи. Наукова новизна. Представлена в статті сторона інструментального почерку композиторки на сьогоднішній день залишається за рамками авторитетних досліджень, присвячених особливостям стилю Г. Уствольської. Цей дослідницький ракурс допомагає виявити якісно нову, відмінну від інших, сферу образності, що сформувалася в творчості композиторки; розширює уявлення про природу музики Г. Уствольської за рахунок визначення тембрових якостей її творів. Тембровий аспект творів композиторки проявляє себе також в незмінній перевазі певних інструментальних тембрів, серед яких вагому роль відіграє тембр туби, що отримує особливе структурно-семантичне значення в розгортанні драматургії творів Г. Уствольської. Висновки. Авторське трактування тембрів інструментів в Композиції № 1 формується в контексті концентрованого композиторського мислення Г. Уствольської, що не допускає навіть думки не те що про зайві, але й просто про додаткові деталі. Така спрямованість визначає важливе значення особливостей тематизму, ритміки, будови вертикалі і динаміки в вибудовуванні образів інструментальної партитури.
Ключові слова: інструментальний тембр, темброва драматургія, інструментальна музика, Композиція, тембр туби.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Грібінєнко Юлія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Gladkova, O. (1999) Galina Ustvolskaya. Music is like an obsession. St. Petersburg: Musica [in Russian].
2. Gnatenko, A. (1995) Art as a ritual: reflections on the phenomenon of Galina Ustvolskaya. Musicalnaya Academiya. Vip. 4. S. 24-32 [in Russian].
3. Katz, B. (1980) Seven views on one work. Sovetskaya musica. Vip. 2. S. 9-16 [in Russian].
4. Kharitonov, A. (2010) Sound extraction on brass instruments as an articulation-dashed phenomenon. M.: Vodolei [in Russian].
5. Tsytovich, V. (1973) About the specifics of timbre thinking of Bela Bartok: author’s abstract. dis. for the competition uch. degree of cand. art studies: special. 17.00.03. L. [in Russian].
6. Tsytovich, V. Fonizm of the orchestral vertical Debussy. Debussy and music of the twentieth century. L .: Musica, 1983. S.64-90 [in Russian].
7. Cherednichenko, T. (2002) Music stock. The 70th. Portraits. Cases. M.: Novoe Literatyrnoe Obozrenie, [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ