Естетичні та композиційні засади декламаційно-мелодичного речитативного стилю опери С. Барбера «Ванесса»

Aesthetic and compositional foundations of the declamatory-melodic recitative style of S. Barber’s opera «Vanessa»

  • Guo Qianping Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-7601-4981
Ключові слова: оперна композиція, декламаційний речитатив, мелодичний речитатив, експресивність, наративність, стиль, творчість С. Барбера.

Анотація

Мета статті – виявити і обгрунтувати принципи вокальної мови, особливості вокального інтонування в опері С. Барбера «Ванесса». Методологія роботи утворена жанрово-композиційним і стилістичним підходами, включає естетичні типологічні позиції. Наукова новизна дослідження обумовлена послідовним аналізом і семантичною типологією змісту опери С. Барбера «Ванесса», обгрунтуванням стилетворчої ролі оперного речитативу з його специфічними декламаційною та мелодичною сторонами. Висновки. Дана стаття дозволяє виявляти в оперному речитативного стилі головне авторське жанрове новаторство С. Барбера, а також розкривати складну образну гру персонажів, психологічну глибину оперних актантних характеристик як обумовлену способами вокально-речитативного інтонування.
Ключові слова: оперна композиція, декламаційний речитатив, мелодичний речитатив, експресивність, наративність, стиль, творчість С. Барбера.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Го Цянпінь, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової

Посилання

1. Gavrilova, N. (2005). History of foreign music. XX century. M.: Music [in Russian].
2. Kireev, D. (2011). The spiritual and ideological function of the recitative in the Russian opera of the second half of the XIX century: diss ... kand. Arts .: specials: 17.00.02 / Nizhny Novgorod [in Russian].
3. Martynov, I. (1965). History of foreign music first half of the twentieth century. Essays. M. P. 283–286 [in Russian].
4. Schneerson, G. (1977). Portraits of American composers. M.: Music. S. 151–162 [in Russian].
5. Zhi, Yin. (2015). The opera recitative as a musical-language phenomenon in the context of the historical tradition of European opera: Candidate’s thesis.: 17.00.03 / Odessa [in Russian].
6. Harrison, J. (1958). Samuel Barber Discusses «Vanessa» // New York Herald Tribune, 12 January. P. 6 [in English].
7. Heyman, Barbara B. (1992). Samuel Barber: the composer and his music. N. Y.: Oxford University Press [in English].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА