Кларнетовий репертуар ХХ століття в обробці його багатств інструменталістами Одеси

Clarinets repertoire хх century in interpretation his wealth instrumentalists of the Odessa.

  • Zinoviy Burkackiy Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-1402-9966
Ключові слова: : інструменталізм, майстерність кларнетиста, стиль в музиці, виконавський стиль, віртуозність, виконавський репертуар.

Анотація

Метою роботи є усвідомлення специфіки кларнетового репертуару ХХ століття з опорою на досвід досягнень української і зокрема одеської кларнетової школи в особі професора К. Мюльберга і його числених вихованців. Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б. Асафьєва в Україні, з опорою на аналітико-структурний принцип і на порівняльні стилістичні характеристики, герменевтично-інтерпретаційний ракурс музичної семіотики «інтонаційного словника епохи» за Асафьєвим і подальших розробок в працях О. Сокола, О. Маркової та ін. Наукова новизна роботи виражається в оригінальності концепції репертуарного вибору згідно досвіду митців України і Одеси, відповідно, вперше в українському музикознавстві виділяється високий внесок cтильового різноманіття з акцентуванням техніки авангардного мистецтва в доробках майстрів кларнетової гри Одеси. Висновки. Кларнетовий концертний репертуар склав усталену групу виконуваних творів авторів ХХ століття, в яких спеціальне місце посідає музика, написана представниками модерну-авангарду, утому числі це улюблені одеськими майстрами композиції Т. Олаха, Е .Денисова, відзначені найвищими досягненнями лауреатів престижних міжнародних конкурсів в особах К. Мюльберга, І. Оленчика, автора даного дослідження та інших митців.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Буркацький Зіновий Павлович, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора, завідуючий кафедрою духовних та ударних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

Посилання

1. Androsova D. (2014) Symbolism and polyclavearness in the piano performance of the twentieth century. Monograph Odessa: Astroprint [in Russian].
2. Asafiev B. (1971) Music form as process. Moscow-Leningrad: Muzyka [in Russian].
3. Burkackiy Z. (2004) Instruktiv-art material in system formig of mastery of the clarinettist. The Candidate's thesis.Odessa [inUkrainian].
4. Debussi and music ХХ veka. (1983). Leningrad, Muszyka [in Russian].
5. Clarinette. Misical encyclopedia in 6 volumes (1974) Editor-in-chief Ju. Keldysh. V. 2. Moscow, Sov. encyklopedija. P. 824–825 [in Russian].
6. François Couperin (1933) L’art de touchr le Clavesin. Die Kunst das Clavesinzuspielen. The Art of playing the Harpsichord. Leipzig, Breitkopf & Härtel, Edition Breitkopf № 5560 [in Germany].
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА