Поняття виконавська майстерність піаністів у мистецькому дискурсі.

The concept of performing arts pianists in artistic discourse

  • Zhang Xiangyong Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0001-6229-8082
Ключові слова: сутність, структура, виконавська майстерність, піаніст, компоненти

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати зміст поняття виконавська майстерність піаністів, визначити його компонентну структуру. Методологія дослідження – для реалізація мети в роботі використано комплекс взаємопов’язаних методів: аналітичний ‒ для обробки й аналізу наукової літератури за темою дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів з філософії, культурології мистецтвознавства, які висвітлюють теорії та концепції щодо виконавської майстерності піаністів; узагальнення – для визначення поняттєвого апарату статті, окреслення його концептуальних положень та результатів; системно-структурний – для розроблення структурних компонентів досліджуваного явища. Наукова новизна – полягає у системному досліджені виконавської майстерності піаністів, а саме: виявлено стан розробленості проблеми виконавської майстерності піаністів; розроблено структуру цього явища у єдності особистісно-мотиваційного, компетентнісного, рефлексивного компонентів. Висновки. На основі аналітичного методу розкрито впливові наукові підходи (мистецтвознавчий, культурологічний, педагогічний), на базі яких узагальнено зміст ключових понять статті, а саме: майстерність» та «виконавська майстерність». З метою збагачення наукової мистецтвознавчої бази запропоновано власне тлумачення цього поняття та розроблено компонентну структуру.
Ключові слова: сутність, структура, виконавська майстерність, піаніст, компоненти.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжан Сянюн, аспірант кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Посилання

1. Barsukova, N. S. (2015). Formyrovanye yspolnytel'skoho maysterstva budushcheho uchytelya muzikal'noho yskusstva [Formation of the performing skills of the future teacher of music art]. In Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi : nauk. zhurn [Teaching science: theory, history, innovative technology: science. Zh.], 2, 275 – 282. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Russian].
2. Bilous, V. P. (2005). Psykholohichni aspekty formuvannya vykonavs'koyi khudozhn'oyi maysternosti [Psychological aspects of performing art skills] (Dissertation Abstract, Odessa) [in Ukrainian].
3. Kuz'myna, N. V. (1980). Metodi systemnoho pedahohycheskoho yssledovanyya: ucheb. Posobye [Methods of pedagogical system Research: Proc. benefit]. Leningrad: Yzd-vo LHU [in Russian].
4. Rostovs'kyy, O. Ya.(2010). Rozvytok shkil'noyi muzychnoyi osvity v Ukrayini (XX – pochatok XXI st.) [The development of school music education in Ukraine (XX ‒ beginning of XXI century)]. In A.P. Rudnytska. A.V. Mihaylicenko, G.Y. Nicolai. (Eds.). .Mystets'ka osvita v Ukrayini: teoriya i praktyka (pp. 209 ‒ 238). Sumy: Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].
5. Khatentseva, Y. A. (2009). Formyrovanye khudozhestvenno-obraznoho mishlenyya kak osnova ynterpretatsyy muzikal'noho proyzvedenyya u studentov v klasse fortepyano [Formation of artistic and creative thinking as the basis of the interpretation of a piece of music students in the class of piano]. (Doctoral dissertation, Moscow) [in Russian].
Опубліковано
2017-12-20
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА