РОЛЬ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПІАНІСТІВ

  • Zhang Xiangyong Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: музика, піаністи, виконавська майстерність, психофізіологічні основи підготовки музиканта, пізнавальні психофізіологічні процеси

Анотація

Мета дослідження — визначити роль пізнавальних психофізіологічних процесів у контексті розвитку виконавської майстерності піаністів. Методологія дослідження. Для реалізації мети в роботі використано комплекс взаємопов’язаних методів: аналітичний — для обробки й аналізу наукової літератури за темою дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів з філософії, культурології, мистецтвознавства, психології, які висвітлюють теорії та концепції пізнавальних психофізіологічних процесів щодо формування виконавської майстерності піаністів; узагальнення — для систематизації ключових понять статті, концептуальних положень та результатів; мистецтвознавчий — для усвідомлення сутності виконавської майстерності піаністів. Наукова новизна полягає у визначенні психофізіологічних пізнавальних процесів піаністів у контексті формування виконавської майстерності; визначенні кожного психофізіологічного пізнавального процесу в оволодінні виконавською майстерністю, враховуючи індивідуальний рівень розвитку, що уможливлює вплив на використання виконавцем індивідуальних потенційних можливостей у швидкому досягненні своєї мети. Висновки. Пізнання об’єктивної дійсності, а також життя людини здійснюється за допомогою психофізіологічних процесів в їх єдності. Однак серед них є більш складні і менш складні. Кожен з пізнавальних психофізіологічних процесів має свої якості та закономірності і може виступати у психічній діяльності як провідний або як допоміжний. Перспективним напрямом подальших розвідок за вказаною тематикою ми вважаємо детальне дослідження тих видів психофізіологічних процесів, від яких залежить виконавська майстерність піаністів.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

аспірант кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

Посилання

1. Bіlous, V. (2005). Psychological aspects of the formation of performing artistic craftsmanship: Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyiv [in Ukrainian].
2. Vasilevska-Skupa, L. (2013) Features of formation of creative abilities of future teachers of music in the vocal class. Suchasni informatsiyni tehnologiyi ta inno vatsiyni metodiki navchannya u pidgotovtsi fahivtsiv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemi: Zb. nauk. pr. Kiyiv-Vinnitsya: DOV Vinnitsi,. p. 307–310 [in Ukrainian].
3. Davidov, M. (2007). Theoretical bases of the formation of performing skill of the bayanist: teach. manual for higher education muse teach Establishments. Kiyiv: Muzichna Ukrayina [in Ukrainian].
4. Kabalevskiy, D. (1994) The education of the mind and the heart: a manual for a teacher. M. : Prosveschenie, 1994. [in Russian].
5. Maksimenko, S. (2008), Nikolenko D., Solovienko V., Vasilishina T. Fundamentals of general psychology. Kiyiv: NPTs Perspektiva [in Ukrainian].
6. Romenets, V. (2011). Psychology of creativity: teach. manual for students of higher education. Establishments. Kiyiv: Libid [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-12
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА